Ден на отворените врати в Районен съд Казанлък - април 2016 г.