Съобщения
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Информирам Ви, че във връзка със Заповед № РД-01-420/20.10.2021 г. (вх. № 761/21.10.2021 г. - в ППМГ Никола Обрешков“, гр. Казанлък) на директора на РЗИ – Стара Загора, считано от 22.10.2021 г., ще се осъществи следното ротационно разпределение за обучениe от разстояние в електронна среда на учениците от ППМГ „Никола Обрешков“, гр. Казанлък:

ПЕРИОД ПАРАЛЕЛКИ В ОРЕС: 22.10.2021 31.10.2021 г.

 5 б, 8 а, б, в, г 10 а, б, в, г 11 а, б, в, г

 

ПАРАЛЕЛКИ В ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ: 22.10.202131.10.2021 г.

 

 5 а, 6 а  б,  7 а, б, 9 а, б, в, г, 12 а, б, в, г

ПЕРИОД ПАРАЛЕЛКИ В ОРЕС: 01.11.2021 г. – 07.11.2021 г.

 

5 а, 6 а  б,  7 а, б, 9 а, б, в, г, 12 а, б, в, г

 

 

ПАРАЛЕЛКИ В ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ: 01.11.2021 г. – 07.11.2021 г.

 

 5 б, 8 а, б, в, г 10 а, б, в, г 11 а, б, в, г

Ротацията ще продължава на този принцип до отпадане на необходимостта от прилагането ѝ.

 

С УВАЖЕНИЕ:

КРАСИМИР ДАМЯНОВ,

ДИРЕКТОР НА ППМГ „НИКОЛА ОБРЕШКОВ“,

ГР. КАЗАНЛЪК

 

Заявление за стипендия - първи срок 2021/2022 учебна година

Срокове за подаване на документи за стипендия


Информация за COVID - 19

В периода от 21.09.2021 г. до 30.09.2021 г. учениците от 6 а клас са поставени под карантина и ще продължат обучението си в ОРЕС в платформата MS TEAMS при спазване на утвърденото седмично разписание. Към 27.09.2021 г. в училището един ученик е регистриран с положителен PCR тест за COVID- 19 и една паралелка е карантинирана.Стипендиантски програми
Програма YES
По-детайлно за програмата YES може да се прочете тук:

Български: https://bulgaria.americancouncils.org/yes-bg
   Английски: https://bulgaria.americancouncils.org/yes-en

Програма стипендии в средното образование 

Уважаеми родители,
във връзка с продължителното дистанционно обучение поради епидемиологичната обстановка, ако забелязвате промяна в поведението на вашето дете, ако е тревожно или напрегнато, или нещо друго ви притеснява, моля свържете се с нашия педагогически съветник и психолог - Татяна Цоневска. Тя ще ви окаже съдействие и професионална подкрепа в създалата се ситуация.
e - mail: tsonevska@pmgkk.com

 

Допитване до младите хора за развитието на община Казанлък

 

Профилирана природо-математическа гимназия „Никола Обрешков”, гр. Казанлък, информира, че през учебната 2020/2021 година ще бъдат организирани следните курсове:
        - за ученици от III клас – по математика;
        - за ученици от ІV клас – по математика;
        - за ученици от VІІ клас – по български език и литература и по математика;
    Групи ще бъдат сформирани при записване на минимум 10 ученици по съответния предмет във възрастова група.
За справки и записвания – в канцеларията на ППМГ „Никола Обрешков”, гр. Казанлък, или на тел. 0431/62334 или 087 663 7269. Срок за записване – до 16.10.2020 г.
     Първите занятия ще се проведат на 17.10.2020 г. (събота) от 9:00 часа в сградата на ППМГ „Никола Обрешков”, гр. Казанлък, ул. „Орешака” № 2.

Мерки за организация на учебния процес в условията на COVID 19

 

На добър час, абитуриенти!

Teams - въпроси и отговори

 

 

  Регионално управление на образованието — Стара Загора и Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Стара Загора организират група за консултации и подкрепа за преодоляване на последиците от кризата във връзка с пандемията от COVID- 19.
    На телефон: 042/ 210 089, в периода от 21.04.2020 г. до 13.05.2020 г., в часовия диапазон от 8:30 ч. до 16:30 ч., училищни психолози ще провеждат консултации и психологическа подкрепа.

 

 

СПАЗВАЙТЕ ТЕЗИ ПРАВИЛА ЗА ДА СТЕ ЗДРАВИ!

 

ДЕЦАТА В СИТУАЦИЯ НА ЕПИДЕМИЯ

 

 

 


 


     Списък с учебници - 2020/2021 учебна година

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНО ОБУЧЕНИЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ППМГ „НИКОЛА ОБРЕШКОВ“, ГРАД КАЗАНЛЪК ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „КВАЛИФИКАЦИЯ“ – 2018 ГОДИНА  

Програма YES 2021-22: Едногодишен ученически обмен в САЩ

 

 

Комисия „ФУЛБРАЙТ“ : 10 стипендии

Регионален център за извънкласно образование на Фондация "Миню Балкански"