Администрация  Христина Тотева Нихтянова

главен счетоводител на ППМГ "Никола Обрешков", град Казанлък
 


 Теодора Добромирова Колибарова

технически секретар в  ППМГ "Никола Обрешков", град Казанлък
 Стефка Тотева Цонева

домакин на ППМГ "Никола Обрешков", град Казанлък