Държавни зрелостни изпитиЗаповеди и наредби, свързани с организацията и провеждането на ДЗИ   - за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2021 – 2022 година

Учениците от XII клас имат право да се явят на изпити за промяна на годишна отценка по предмет и за клас по избор, като броят на изпитите не може да е повече от 3.