Мерки за организация на учебния процес в условията на COVID 19

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАБОЛЕЛИТЕ

 

към 24.09. 2020 г. - няма заболели

 


ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

 

присъствена, на две смени