Нормативни документи - заповеди

   

     

Заповед - График и организация на провеждане на  приравнителни изпити за Христина Пиринова 10.03.2023 - 17.03.2023 г.


    Заповед - обществен съвет

    Заповед - реализиран планприем  за ..... учебна година


   

  

Заповеди и наредби, свързани с организацията и провеждането на ДЗИ


за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 202022 – 2023 година