Обществен съвет

 Обществен съвет
към ППМГ "Никола Обрешков", гр. Казанлък
(обявен със Заповед № РД 11-261/30.12.2019 г. на директора на ППМГ "Никола Обрешков", гр. Казанлък) 

поред
Име Презиме Фамилия Адрес на електронна поща Председател/ член/
резервен член
1 Красимира  Иванова Славова kslawowa1976@abv.bg Председател
2 Евгения Велчева Станкова e-stankova@abv.bg Член
3 Добрин Петров Добрев dobry_69@abv.bg Член
4 Светла Стефанова Матева svarbanova@abv.bg Член
5 Светлана Петкова Берова berova99@abv.bg Член
6 Румяна Никоаева Сандалова r.sandalova@kazanlak.bg Член - представител на община Казанлък
7 Мария Бояджиева maryabojadjieva@abv.bg Член
8 Николай Христов Димов nikdiim@gmail.com Резервен член
9 Стефан Найденов Стефанов stefko377@gmail.com Резервен член
10 Дойчина Генчева Желязкова rebellious.21@abv.bg Резервен член
11 Мила Атанасова Василева-Цветкова milayuts@gmail.com Резервен член
12 Красимира  Златева Гудова kr.gudova@abv.bg Резервен член
13 Габриела   Попова г.popova@kazanlak.bg Резервен член - представител на община Казанлък