Прием


Онлайн подаване на заявление след 7 класДържавен план - прием в 5 и 8 клас за учебната 2022/2023 г. в общинските училища от област Стара Загора
след 4 класслед 7 класучебен план