Учители


Български език и литература

  
  Гергана Николова Тенева

      Николай Кънчев Ненков

      Петя Николова Михова

      Пламен Василев Маринов

      Светлана Стайкова Ненкова

      Мария Армейкова

 

Английски език

  
  Антоанета Тодорова Бояджиева

     
Ваня Дечкова Илева
     
      Светла Димитрова Иванова

      Петя Иванова
     
      Гергана Николова Тенева

      Силвия Маркова Ангелска

      Янка  Михайлова Найденова


 

Немски  език

  
  Снежа Стоянова Йорданова
Руски  език

  
  Ели Янкова АлександроваМатематика

  
  Василка Христова Гоева

     
Евгени Костадинов Георгиев
     
      Стефка Иванова Илиева

      Нели Георгиева Говедарова - Петрова

      Светла Владимирова Стефанова

      Добринка ТерзиеваИнформатика и информационни технологии

  
  Ани Тодорова Кадиева

  
  Бойка Иванова Сребчева

      Здравка Стефанова Димитрова

      Камен Колев Колев

      Севдалина Мартинова Младенова

      Цветанка Георгиева Савова

      Галя Турманова 


 История и цивилизация


  
  Виолета Николаева Мирчева

      Пенка Мезева Кутева

      Атие ИмамоваГеография и икономока

  
  Лилия Пламенова Милева

      Руслан Христов Милев

 


Физика и астрономия

  
  Георги Денев Бяндов

      Радиана Минчева Пенова

 
Химия и опазване на околната среда


      Саша Стоянова Чувитева

      Снежана Георгиева Томова - Башкехайова

 Биология и здравно образование

  
  Пенка Недялкова Турданова

      Гергана Йорданова

 


Обществени науки

  
  Светлана Велева Бюйлекова - Иванова
 Музика

  
  Милена Иванова Иванова

     


Изобразително изкуство

  
  Милена Колева Цветкова

     


Технологии

  
  Рени Генчева Червенкова

     

Физическо възпитание и спорт

  
  Ивелин Йорданов Узунов

      Светлана Светославова Кръстева

      Николай Александров Скляров