Успехи

 Александър Проданов


10В- 2019/20

2019/2020 учебна година


Български език и литература

Чужди езици

Математика

Информатика и ИТ 

  УчИМИ (ученически институт по математика и информатика)

История и цивилизация

География и икономика

Философия и гражданско образование - проекти

Осъзнато гражданство    Бъдеще за нашата планета    Маратон

11 клас    

Биология и здравно образование

Физика и астрономия

Химия и опазване на околната среда

Музика

Изобразително изкуство

СпортАРХИВ