Училищно настоятелство


ДАННИ
на членовете на Управителния съвет на
"Училищно настоятелство - ПМГ "Никола Обрешков", гр. Казанлък1 председател Добрин Цветанов Драгнев dragnev@arsenal-bg.com
2 заместник - председател    
3 секретар Гергана Николова Тенева gerry_teneva@abv.bg
4 член Таня Димитрова Вранчева t_vrancheva@abv.bg
5 член Антония Йонкова Буюклиева tonitastyle@abv.bg
6 член Тони Коева sun777sun@abv.bg
7 член - касиер Евгени Костадинов Георгиев evgenikg@abv.bg