Паралелки


Пети клас - две паралелки по 26 ученици
Шести клас - две паралелки по 26 ученици
Седми клас - две паралелки по 26 ученици


Осми - дванадесети клас - по четири паралелки по 26 ученици