Паралелки


Пети клас - две паралелки по 26 ученици
Шести клас - две паралелки по 26 ученици
Седми клас - две паралелки по 26 ученици


Осми - дванадесети клас - четири паралелки по 26 ученици, профилиращи предмети - математика, информатика, биология