Бюджет


 Бюджет на ППМГ "Никола Обрешков" за 2021 г.


         Утвърден бюджет за 2021 г.        


Касов отчет към 31.03.2021 г. - бюджет    СЕС

Касов отчет -  второ тримесечие 2021 г.