За учители

Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти - https://teachere.mon.bg


Национален конкурс "Иноватори в образованието"

Сканиран образец на медицинска бележка за оправдаване на отсъствие на дете/ученик, предоставена от РЗИ - Ст. Загора, със следните указания:

 

     Медицинска бележка за отсъствие се издава само от лекар;

     Медицинската бележка ЗАДЪЛЖИТЕЛНО съдържа всички атрибути, подчертани в образеца на сканирания документ.

     При необходимост медицинските сестри да упражняват контрол на точността на издадените медицински бележки за отсъствие.

 

При системна практика с неизрядни медицински бележки от конкретен лекар, моля подавайте сигнали до директора на РЗИ - Стара Загора, на вниманието на Дирекция "Медицински дейности".

 

 

Габриела Попова

Ст. експерт "Закрила на детето"

Отдел "Хуманитарни политики"

Община Казанлък 

тел. 0884100819Образци на документиНормативна база