Административни услуги


Информация за приемане и преместване на ученици


Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държаваИздаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпитиИздаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпитиИздаване на диплома за средно образование