Европейска програма ЕРАЗЪМ +
        Програма «Еразъм+», ключова дейност 1, «Oбразователна мобилност на граждани», сектор «Училищно образование»
2022-1-
BG01-KA122-SCH-000075118
 тема „Европейска мобилност за модерно образование“

Обща информация

Обучения - културна подготовка, английски език - галерия


ЗАПОВЕД за класиране на участници в мобилност - учители МалагаПрограма «ЕРАЗЪМ +» , КД1 – «Образователна мобилност на граждани“,

 

 

сектор „Професионално образование и обучение“

 

Проект № 2021-1-BG 01- KA122 -VET – 000030816


За проекта

Заповед - екип за управление на проекта

Заповед - класиране на участници в мобилност

 

Заповед - подбор на  ученици, участници в практиката в гр. Римини, Италия

 

Заявление - подбор на  ученици

 

 

Заповед - участие на учители в мобилността

 

Езикова подготовка

 

Културна подготовка

 

 

Участие на ученици в мобилността

 

Езикова подготовка

 

Културна подготовка

 

Професионална подготовка

 

Открит урок - учебна практика

 

Кръгла маса